Allmän tandvård för barn och vuxna!

Detta är vår huvudsakliga syssla, där vi sköter den förbyggande vården av dina tänder och munhälsa. Det innebär att vi undersöker och gör rotfyllningar, lagningar och utdragningar, tandregleringar m.m. Vi tycker förstås att du regelbundet ska besöka din tandläkare för att snabbt upptäcka hålbildningar och andra sorters problem med dina tänder. Sköter du dina kontroller så är det förstås mindre smärtsamt både för plånboken och dina tänder

Lite allmänt om hur tandvården fungerar med dagens regler:

Barn och ungdomstandvård

Alla barn och ungdomar har rätt till regelbunden och fullständig tandvård till och med det kalenderår man fyller 19 år. Detta innebär att barnet erbjuds både allmän tandvård och specialisttandvård helt utan kostnader!

Tandvårdsbidrag

Från det år du fyller 20 år får du betala hos din tandläkare.

Är du mellan 20-29 år får du ett allmänt tandvårdsbidrag i form av ett tillgodohavande hos Försäkringskassan på 600 kronor vartannat år.

Är du mellan 30-75 år gäller 300 kronor vartannat år

Är du över 75 år så får du åter 600 kronor vartannat år.

Högkostnadsskydd

Alla vuxna omfattas också av ett högkostnadsskydd. Det innebär att du bara behöver betala 50 procent av tandvårdskostnader mellan 3000-15000 kronor och 15 procent av kostnader över 15 000 kronor.