Blekning

All blekning går i grunden ut på att exponera tänderna för blekningsmedel som gör dem vitare. Vi har två olika metoder idag.

Det ena är att vi på kliniken utför själva blekningen där vi undersöker, förbereder och utför själva behandlingen med Laser eller så kallat plasmaljus. Detta ger ett snabbare resultat för dig som patient men är lite dyrare.

Den andra behandlingen är att vi undersöker och tillverkar blekningsskenor anpassade efter dina tänder. Sen utför du själv behandlingen hemma med blekningsgel som du får med dig från kliniken.

Skenorna kan du så länge de är hela och rengjorda använda år efter år om du vill upprepa behandlingen. Du köper bara blekningsgelen från kliniken!

Båda dessa metoder ger ett mycket tillfredsställande och bra resultat!

Estetisk tandvård

Kosmetisk tandvård inriktar sig på att förbättra tänders utseende och estetiska intryck.

Vi utför idag ett flertal olika behandlingar vid våra kliniker. Genom åren har vi skaffat oss väldigt stor specialkompetens och erfarenhet inom detta område. Därför kan vi idag säga att vi är ett av Sveriges ledande företag på ett flertal av dessa behandlingar. Våra priser är troligtvis utan konkurrens de bästa i Sverige!

Skalfasader

Du kan idag få skalfasader i flera olika sorters material. Dessa fasader är lövtunna skikt som skräddarsys och fästes på tanden/tändernas framsida så att de ser vackrare och friskare ut. Skalet sträcker sig hela vägen ifrån tandköttskanten ner till skäret.

Skalfasader ger en total ”makeover” och används i första hand vid svåra missfärgningar, ojämn tandplacering eller tandform, glipor, sprickor och slitna framtänder.

Tandreglering

En tandreglering innebär att man med hjälp av tandställning rättar till en eller flera tänders läge i munnen. Tandreglering eller ordonti som det egentligen heter används av både funtionella och estetiska skäl. Det finns idag moderna tekniker med fokus på mer estetisk och enklare behandlingsformer än den traditionella ”rälsen”.

Tandkronor

Tandkronor kan användas på alla tänder i munnen när enklare metoder som lagning eller skalfasader ej är tillräckliga för att reparera en skada.

Kort beskrivet vad en tandkrona är. En tand består av två delar , roten och kronan (överdelen). I mitten av tanden finns pulpan, en hålighet med nerver och blodkärl. En tandkrona är alltså en ny konstgjord överdel till en tand.

Mer information om behandlingen kan du gärna få hos våra tandläkare.

Tandimplantat

Tandimplantat innebär att en eller flera förlorade tänder ersätts med implantat som i stort sett sitter fast, ser ut och fungerar som vanliga tänder. Idag kan vi i stort sett ersätta alla förlorade tänder permanent med denna behandling.

Ett tandimplantat är i princip en konstgjord tandrot av titan som opereras/skruvas in i käkbenet där den läker fast. På denna fäster man sedan en krona, bro eller protes.

Porslinsinlägg(inlays/onlays)

Porslinsinlägg/delkronor används idag för att reparera mindre skador eller större skador i tänderna. De används i de fall där det finns tillräckligt med frisk emalj kvar på tanden.

Broar/Bryggor

En tandbro eller brygga är en fast tandersättning som ersätter en eller flera tänder. De fästes på de tänder som gränsar till till tandluckan.

Detta fungerar bra i de fall där det finns tillräckligt med friska tänder kvar i käken att fästa bron eller bryggan i. I de fallen blir då den bästa lösningen ett implantat istället.