Implantat, vår specialitet

Nya Tänder Snabbt.

Implantat med två olika metoder: Nya metoden eller Traditionella metoden

Nya Metoden – Även kallad SimPlant-metoden

SimPlant-metoden ger många fördelar såväl för dig som patient som för din tandläkare. Fördelar i form av en säkrare operation, ett mindre ingrepp, mindre efterverkningar och framförallt ett bra estetiskt resultat.

Tandläkaren planerar nämligen hela operationen genom ett nytt utvecklat dataprogram, SimPlant, som förkortar alla ledtider. Det förkortar även din tid i tandläkarstolen!

En annan av de stora fördelarna med SimPlant-metoden är att din tandläkare vet hur ditt käkben ser ut innan du kommer till behandling. Det gör att han kan göra en noggrann planering i 3-dimensioner med hjälp av ett dataprogram. Det gör att han sedan kan undvika att göra en stor kirurgi på dig för att se var man ska placera implantaten, vilket är vanligt vid en traditionell behandling.

Så går det till:

1. Du och din tandläkare fattar gemensamt ett beslut om din behandling. En CT (skiktröntgen) tas som ger en tredimensionell bild av dina käkar. Bilden visar exakt hur dina käkar och ditt tandben ser ut.

2. Utifrån röntgenbilderna planeras sedan operationen på klinikens dator. Din tandläkare bestämmer redan nu placering, vinkel och vilken skruvstorlek som passar din käke och ditt implantat. Utifrån planeringen produceras sedan en personlig ”operationsguide”. Samtidigt görs din protes, dina nya tänder, hos tandteknikern.

3. Dags att ta plats i tandläkarstolen. Tandläkaren placerar ”operationsguiden” i din mun och vet med hjälp av den hur han ska operera! På så sätt blir operationen betydligt enklare. Skruvarna fästs enkelt och dina nya tänder skruvas fast. Tiden i tandläkarstolen blir kort och själva ingreppet går snabbt.

Datorplanerad kirurgi ger fördelar:

Genom Simplant-metoden vet din tandläkare hur ditt käkben ser ut. Genom en CT eller skiktröntgen har han fått information om hur din käke och ditt käkben ser ut. Den informationen använder han sedan i dataprogrammet när han gör operationsplaneringen. Det gör att han kan göra en mindre kirurgi eftersom han vet var man ska placera implantaten. I SimPlant systemet har han har redan massor av information och kan därför också göra en säkrare operation.

Viktigast av allt; eftersom hela behandlingen är planerad i förväg kan man uppnå ett mycket bra estetiskt resultat som du och din tandläkare kan vara överens om redan innan operation. Ett säkert leende helt enkelt!

Traditionella metoden

TANDLÖS, man kan inte äta vad man vill, man känner sig stympad, man har ju förlorat en del av sig själv.Har du inte förlorat alla, utan endast en eller flera av dina tänder, så känns det inte bra att man måste slipa ned dina friska, fina ”granntänder” som stöd för en bro, för att kunna ersätta dina förlorade tänder.

Med en titanskruvar kan en eller flera förlorade tänder ersättas. Skruvarna opereras fast under lokalbedövning. Vi använder flera olika system. Ett nytt sätt att få nya *tandrötter*.

Tänk att få ha tänder som sitter fast igen! Som när du var ung! Som sitter när du skrattar eller hostar, som inte lossnar med vetebullen, eller klibbar fast i kolan. Tänk att kunna gå bort igen och äta vad man bjuder utan rädsla för att tänderna ska lossna. Vad skulle det betyda för dig i livskvalitet? Tänder som sitter fast.