Priser

Tandvårds- och läkemedels-förmånsverket, TLV, är en statlig myndighet som har till uppgift att pröva om ett läkemedel, en förbruknings-artikel eller en tandvårds-behandling ska sub-ventioneras av samhället.

Alla som bor i Sverige har rätt till ett tandvårdsstöd från och med det år man fyller 20. För dig som är yngre än så är tandvården helt gratis.

Högkostnadsskydd och referenspris Högkostnads-skyddet innebär att du bara behöver betala en del av kostnaden själv vid större behandlingar. Försäkrings-kassan betalar ersättning för resten direkt till din tandläkare.

Men det är viktigt att komma ihåg att ersättningen från Försäkringskassan inte beräknas utifrån det pris som tandläkaren tar ut. Den beräknas i stället utifrån ett referenspris. Referenspriset är ett fast pris som bestäms av staten.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar om referenspriser för de tandvårdsåtgärder som ingår i det statliga stödet. Det är exempelvis fyllningar, rotbehandlingar och tandkronor. Referenspriserna ligger till grund för hur stor del av kostnaden staten betalar vid en tandvårdsbehandling.

Referenspriserna kan ni se genom att klicka här.

Tandläkarna på Bromsplan
Priser enligt referenspriser hos TLV.

MD Tandl. i Hallsberg
Priser enligt referenspriser hos TLV.

City Tandläkeri
Priserna är 20-30% lägre än folktandvården i Örebro.