City Tandläkeri

Köpmannagatan 18 i Örebro
Tel : 019 – 611 70 04
dentalkliniken@telia.com